Блог

Проблемні бур‘яни сої

Бур’яни

1. Лобода біла

Одним з найпоширеніших та проблемних бур’янів на сої є лобода. Технології боротьби не стоять на місці, також, розвиваються і захисні механізми бур'янів. Прикладом такого механізму в захисту лободи є утворення воскового нальоту, який створює гідрофобну структуру листя і запобігає проникненню робочого розчину гербіциду у рослину.Лобода у посіві сої


Отже, якщо не використати гербіцид вчасно, лобода буде активно розвиватись та покриється восковим нальотом. Вже у фазі 1-3 пари справжніх листків сої боротьба з нею стає проблематичною, а часто – марною.

 

2. Хвощ польовий

Ще одним проблемним об'єктом у посівах сої є хвощ польовий.

За­вдя­ки то­му, що ко­ре­не­ви­ща до­ся­га­ють у гли­би­ну кількох метрів, рос­ли­нам хво­ща по­льо­во­го вла­с­ти­во без ус­клад­нень для їхньо­го рос­ту і роз­вит­ку ви­т­ри­му­ва­ти три­валі періоди без опа­дів. Та­ка вла­с­тивість знач­ною мірою об­ме­жує ефек­тивність йо­го кон­тро­лю як за до­по­мо­гою аг­ро­технічних, так і хімічних за­ходів.

Особливість морфологічної будови хвоща, а саме так звані “голочки” замість листків, ускладнюють боротьбу гербіцидами. Мала площа покриття і гідрофобна структура рослини вимагають застосування ад’ювантів без яких робочий розчин просто стікає.

Враховуючи це ми розуміємо, що боротьба з хвощем - це комплекс заходів і побороти його одним хімічним методом за один рік практично неможливо.Хвощ польовий у посіві сої

 

3. Практичний досвід у боротьбі з лободою та хвощем

Враховуючи складність у боротьбі із даними об'єктами, на своїх дослідних ділянках ми протестували різні бакові суміші.

Маємо хороші результати по застосування Клодекс Про 0,3 л/га + бентазон 480 - 2 л/га у боротьбі проти дводольних бур'янів, у тому числі лободи. Для боротьби з хвощем та лободою з восковим нальотом ми також використовували дану схему із додаванням нашого органосиліконового ад'ювант АгроПАВ Екстра у нормі 0,1 л/га, який через значне зниження поверхневого натягу покращує розтікання робочого розчину препарату по поверхні і підвищує його біологічну ефективність проти складних бур'янів.

 
Ефективність застосування


Клодекс Про 0,3 л/га + бентазон 480 - 2 л/га + АгроПАВ Екстра 0,1 л/га


Як видно з фото, дана схема знищила лободу у фазі 4-6 листків та інші дводольні бур'яни. Також бачимо пригнічення хвоща польового і злакових бур'янів. Таким чином ми даємо можливість сої “стартанути” і обігнати хвощ, залишивши його у нижньому ярусі.

Якщо є проблема злакових бур'янів - плануємо обприскування проти однорічних та багаторічних злакових бур'янів грамініцидом Ореол Максі. Проти однорічних злакових бур'янів 0,6-0,8 л/га, багаторічних злакових бур'янів - 0,8-1,2 л/га. Врахуйти той факт, що Клодекс Про може повністю знищити злак у фазі 2-3 листка або сильно його пригнітити (видно на фото). Тому перед застосуванням грамініциду потрібно зробити розрив 7-10 днів, щоб злаки встигли відійти від стресу і грамініцид спрацював належним чином.