етефон, 480 г/л

Регулятор росту, що запобігає виляганню рослин та підвищує врожайність

Препаративна форма:
Розчинний концентрат
Тара: Каністра 5 л
Хімічна група: похідні хлоретилфосфонової кислоти
Запобігає ламкості стебла та виляганню посівів
Підвищує стійкість рослини до стресів та стимулює утримання вологи в клітинах рослини
Застосовується на соняшнику і на зернових
Підвищує врожайність продукції за рахунок зміни співвідношення біомаси рослини (зерно/солома) в бік зерна
Переваги

Підвищує стійкість рослини до стресів

Накопичений у рослині в процесі розкладу етефону пролін взаємодіє з поверхневими гідрофільними залишками білків і збільшує їх розчинність, захищаючи від денатурації. В результаті клітина утримує більше води, що підвищує життєздатність рослин в умовах посухи, засолення, високої температури. Продукти деградації геміцелюлоз і пектинових речовин – олігоглікозиди – індукують синтез фітоалексинів, що виконують захисну функцію при інфекційному ураженні рослин.

Оптимальні фази застосування на соняшнику, пшениці, ячменю

На соняшнику оптимальні фази застосування Тардеру – від 8 листків (ВВСН 18) до початку видовження стебла (ВВСН 32-33) включно, з нормою препарату 0,5-1,0 л/га.
На пшениці оптимальна фаза застосування Тардеру від ВВСН 37 (поява прапорцевого листка) до ВВСН 51 включно (видно верхню частину колосу). Норма 0,75-1,0 л/га
На ячмені оптимальна фаза застосування Тардеру від ВВСН 32 (стадія другого вузла) до ВВСН 49 (поява остей). Норма 0,5-0,75 л/га

Підвищує врожайність культури на всіх рівнях

Змінює динаміку накопичення біомаси
рослини в бік зерна.

Наявність у рослині етилену у великій концентрації дає рослині "сигнал" про перебудову процесів життєдіяльності, які спрямовані на зменшення вегетативної маси та максимальне формування репродуктивної частини. Завдяки цьому вдається
досягти кращого співвідношення "зерно/солома".

Під впливом етефону рослини набувають товщі
і ширші листкові пластинки з темно-зеленим забарвленням.

В рослині активізується процес фотосинтезу і накопичення пластичних речовин. В подальшому ці речовини реутилізуються у насіння і плоди, що забезпечує підвищення врожайності культури.
Стимулює розвиток кореневої системи.

Запобігає виляганню зернових і соняшнику

Тардер зменшує висоту і посилює міцність стебла, як результат запобігає виляганню зернових і соняшнику. Етефон метаболізується в рослині до етилену.
Етилен — це фітогормон, який в рослині відповідає за адаптацію до стресових факторів шляхом перебудови гормонального фону рослини. Таким чином етилен стимулює утворення в тканинах рослини лігніну і целюлози, які забезпечують потовщення стебел і роблять їх більш міцними. Саме таким чином підвищується стійкість рослин до вилягання.