РК, NBPT 267г/л (n-бутилтіофосфортриамід)

Втрати азоту відтепер під контролем

Інгібітор уреази, що застосовується з КАС чи карбамідом для зменшення втрат азоту при переході з амідної форми в амонійну та пролонгує дію добрив до 14 днів

n-stab, зменшення втрат азоту, уменьшения потерь азота

n-stab

Подовжує період доступності азоту для культури: уповільнує перехід азоту з амідної форми в амонійну до 14 днів

Дозволяє позбутись третього внесення азот. Два внесення азоту з N-STAB забезпечують ефективність на рівні трьох внесень без N-STAB

Забезпечує поступове і стабільне азотне живлення. Відтерміновує вивільнення азоту у більш пізні фази культури

Зменшує втрати азоту з КАС та карбаміду без N-STAB втрати азоту з карбаміду при виділенні аміаку сягають 15-60%

Не шкідливий для мікрофлори ґрунту

Втрати азоту при використанні КАС

КАС - рідке азотне добриво, яке містить три різні форми азоту, що переходять одна в іншу: нітратна (NО3) - 25% амонійна (NH4) - 25% амідна (NH2) - 50 % Для стартового живлення вистачає нітратного азоту і на найближчий час - амонійного, який перейде в нітратний з невеликими втратами. Амідна форма азоту складає 50% КАСу, і саме вона має найбільші втрати при переході в амонійну. Саме на неї і впливає N-STAB.

Карбамід - одне з основних та найбільш використовуваних азотовмісних добрив. Втрати азоту в карбаміді досягають 15-60%, та відбуваються під час розпаду сечовини в ґрунті з утворенням аміаку у вигляді газу NH3 і амонію. На це впливають різні погодні умови, волога ґрунту, промивання і т.д. Вивільнення азоту може проходити повільно і саме в той час, коли він необхідний культурі або швидко тоді коли рослині він не потрібен. Інгібітор уреази N-STAB уповільнює процес вивільнення азоту та пролонгує період засвоєння азоту рослиною.

Фактори, які підвищують втрату газоподібного азоту:
- кислі ґрунти;
- ґрунтова посуха;
- вітряна погода із інтенсивним сонячним випромінюванням.

Порахуємо, скільки необхідно витратити на 1 га зернових для обробки КАС у середній нормі; яку кількість КАС можна зекономити за рахунок збереження втрат азоту – та отримаємо рівень окупності інгібітора азоту N-STAB.

Дія N-STAB:
1. Блокує активність ферменту уреаза в ґрунті - зменшення втрат газоподібного азоту;
2. Збільшує термін переходу азоту від амідної форми до амонійної на 12-14 днів - пролонгує дію азотних добрив;
3. Забезпечує поступове і стабільне азотне живлення культури.

Розрахунок економії за рахунок збереженого азоту

Витрати на N-STAB

● Норма КАС 32 - 200 кг/га,
● Норма N-Stab 1,4 л/1000
● Не потребує додаткових витрат на внесення

Всього: 9 $/га

Втрати азоту без N-STAB

● В 200 кг КАС 32 міститься 32 кг в амідній формі
● Втрати азоту з випаровуванням аміаку 40% це 12,8 кг на га

Ціна 12,8 кг азоту - 34,6 $/га
*При вартості КАС 32 - 17000 грн (дані за 10.2021)

n-stab

N-stab: підвищує кількість доступного азоту для рослини

Споживання азоту рослиною та механізм роботи N-Stab

Норми внесення КАС при вирощуванні озимої пшениці, Нормы внесения КАС при выращивании озимой пшеницы
Втрати азоту при використанні КАС, Потери азота при использовании КАС

Нітратна форма (NО3) доступна рослині одразу. Амонійна форма (NH4) частково доступна рослині, а частково під дією бактерій роду Nitrosomonas у ґрунті переходить у нітратну форму (NО3). Трансформація амідної (NH2) форми в амонійну відбувається під дією ферменту уреаза, який міститься в ґрунті. Реакція гідролізу призводить до значного підвищення рН в зоні внесення КАСу/карбаміду із виділенням і втратою газоподібного аміаку (NH3). Залежно від температури середовища пертворення форм азоту відбувається за різний проміжок часу. Детальна залежність – у табличці нижче.

N-STAB блокує активність ензиму уреаза в ґрунті, збільшуючи час переходу від амідної (NH2) до амонійної (NH4) форми азоту на 10-14 днів із одночасним зменшенням втрат аміаку.

Дія N-STAB:
1. Блокує активність ферменту уреаза в ґрунті - зменшення втрат газоподібного азоту;
2. Збільшує термін переходу азоту від амідної форми до амонійної на 12-14 днів - пролонгує дію азотних добрив;
3. Забезпечує поступове і стабільне азотне живлення культури.
4. Зростає коефіцієнт використання азоту рослиною з добрив, що у свою чергу підвищує їх економічну ефективність.

Дозволяє уникнути третього внесення азоту

Графік споживання азоту озимими зерновими має два піки: у фазі виходу в трубку та у фазі колосіння. Саме тому підручники з агрохімії радять три внесення азоту для того, щоб забезпечити наявність азоту у критичні для формування врожаю фази.

N-STAB відтерміновує вивільнення азоту у більш пізні фази культури, забезпечує поступове і стабільне азотне живлення, зменшує втрати азоту і підвищує кількість азоту, що поглинається рослиною. Завдяки цьому два внесення азоту з N-STAB забезпечують ефективність на рівні трьох внесень без N-STAB.

1. Економія. Очевидно, що скорочення кількості внесень дозволяє зекономити. Важливо, що з N-STAB економія відбувається без втрати ефективності.

2. Гарантований азот в стадії колосіння. Не завжди є можливість провести третє внесення КАС. У фазі колосіння переважно сухо, жарко і внесення по колосу часто технологічно неможливе. Застосування N-STAB дозволяє вирішити цю технологічну проблему і гарантовано забезпечити озимі зернові азотом у критичній фазі.

Практичні результати по прибавці врожайності

У ФГ "Флора А.А" Андрія Капріци по Вінницькій обл. N-STAB додавали в нормі 1,4 л на 1000 л КАС 32, при нормі внесення КАС 100 л/га. Отримана прибавка врожайності на сорті Тобак 320 к/га. При цьому на інших трьох сортах зафіксована прибавка становила 80 кг/га, 110 кг/га, 100 кг/га.

Норми внесення КАС при вирощуванні озимої пшениці, Нормы внесения КАС при выращивании озимой пшеницы

Під час внесення у виробничих масштабах у сезоні 2021 року в Одеській, Вінницький, Кіровоградській областях отримали такі дані по прибавці врожайності:

Норми внесення КАС при вирощуванні озимої пшениці, Нормы внесения КАС при выращивании озимой пшеницы
Пов'язані новини
На фоні «азотної кризи» популярнішою стає нова група препаратів — стабілізатори азоту, завдяки якій є можливість зменшити втрати нітрогену в добриві і компенсувати підвищення цін.
N-STAB простий і зручний у використанні, та не потребує жодних додаткових витрат на обладнання або внесення.
Менеджер АХТ з радістю допоможе обрати потрібного дистриб'ютора, підібрати найкращу ціну та отримати препарат якнайшвидше
замовити n-stab, заказать n-stab, n-stab ахт, заказать иингибитор уреазы