Зніми ризики змивання

Поверхнево-активна речовина, що застосовується разом із робочим розчином хімічних засобів захисту рослин для кращого покриття та проникнення в рослину.

Гетерополімерні ПАР

АГРОПАВ

Сприяє кращому покриттю робочим розчином пестицидів та проникненню діючих речовин в рослини, особливо, вкритих восковим нальотом
Діє без руйнування захисного воскового шару, що запобігає стресу у культурних рослин
Стабільний у широкому діапазоні температур, рН та концентрацій різних солей
Завдяки зменшенню поверхневого натягу збільшує площу контакту робочого розчину на поверхні листя
Переваги